Home > Contact Us
Contact Us:E-mail simon@chinapeople.com
Group Name:PEOPLE ELE.APPLIANCES GROUP CHINA

Add:People Industry Liushi Wenzhou, China

Linkman :Sunphone Ye, Frank Li, Sunny Sun, Daisy Xu,  Ann Ge, Hobin Xu, Jonson Cai, Stone Wang, Sonic Zhao, Umi Wang, Gordon Jiang,  Sandy Huang.

TEL:+86-577-62730758, 62737830, 62739255,62727332,62730673,61730155

FAX:+86-577-62730655

Website:www.chinapeople.com, www.peopleelectric.com, www.peopleelectric.cn

E-mail:simon@chinapeople.com